Wat is TONOS?

TONOS is een slimme, digitale oplossing die zorgprofessionals snel en flexibel optimale capaciteitsplanning en looproutes laat maken. De zorgvraag wordt in enkele seconden automatisch gebalanceerd met de beschikbare personele capaciteit. De uitkomsten helpen om zonder hollen of stilstaan de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Clientvriendelijk en prettig voor de zorgprofessional. En met minder FTE’s.

In Nederland wonen zo’n 135.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis verdeeld over meer dan 2400 locaties. Bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis zijn langdurig afhankelijk van zorg bij onder meer het opstaan, naar bed gaan, persoonlijke hygiëne, aan- en uitkleden, eten en het toedienen van medicatie. Om het voor bewoners mogelijk te maken om hun leven te leiden zoals zij dat willen, is het cruciaal dat de benodigde zorg zoveel mogelijk op het door hen gewenste tijdstip wordt geleverd.

In de praktijk blijkt dit lastig te realiseren. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de zorg tijdig te kunnen leveren. Deels door druk op de budgetten, en steeds vaker door personeelstekorten. In de huidige situatie kost het maken en aanpassen van basisroosters veel tijd die daardoor niet aan de cliënten besteed kan worden. Werkroosters worden in de praktijk vaak nog handmatig gemaakt zonder inzicht in de werkelijke zorgvraag. Dit kan slimmer!