Klantcases

Intramurale Zorg (VVT)

Casus
4 zorgteams met 47 cliënten en 11 flexwerkers boven formatie, boven budget, klachten over hoge werkdruk.

Na inzet TONOS Care

  1. Per dag 5 diensten minder nodig
  2. 21% daling van feitelijke inzet
  3. 11 flexwerkers niet langer nodig
  4. Waarde vrijgemaakte capaciteit € 200.000,- structureel per jaar.

Kwalitatief
Zorgpersoneel ervaart prettiger diensten
Cliënten hebben vaker dezelfde verpleger
Zorgvraag-gestuurd werken

Intramurale Zorg (VVT)

Casus
2 topteams op 2 nabije locaties in de gehandicaptenzorg met stabiel aantal cliënten; uitval, wens langere diensten.

Na inzet TONOS Care

  1. Per dag 1 dienst minder nodig
  2. Optimale kwantitatieve inzet
  3. Wachttijd cliënten <3 minuten
  4. Waarde vrijgemaakte capaciteit €25.000,- structureel per jaar.

Kwalitatief
Langere, aantrekkelijkere diensten
Cliënten hebben vaker dezelfde verpleger
Betere werklastspreiding tussen locaties