TONOS Care is ‘Rising Star’ in rapport VWS over tijdsbesparende technologie

27 juli 2021

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om bewezen tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart te brengen.
Het onderzoek is afgerond, het rapport gepubliceerd en door de minister VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport staat TONOS Care vermeld als Rising Star.

In de begeleidende kamerbrief richt de minister zich tot zorgorganisaties en verzekeraars met de woorden: ‘Pas toe of leg uit’. Gezien de kwaliteits- en capaciteitswinst die met TONOS Care wordt geboekt, lijkt ‘pas toe’ het meest voor de hand liggend.

Meer weten? Stuur een mail naar m.rademakers@tonos-care.nl

Over het onderzoek:
Het onderzoek richt zich op technologieën die het zorgproces ondersteunen, faciliteren en slimmer maken met het oog op een verhoging van de kwaliteit van leven van de doelgroep en arbeidsbesparing bij de zorgverlening. Bovendien kenmerken de technologieën zich dat ze onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden snel opschaalbaar zijn. Er worden technologieën in kaart gebracht die in verschillende settings worden toegepast: in de zorg voor ouderen in verpleeghuizen (intramuraal) en thuis (extramuraal) via de Wlz (alle leveringsvormen) en Zvw (voor zover het gaat om wijkverpleging). Zorg voor ouderen in het ziekenhuis valt buiten dit onderzoek evenals de hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Andere berichten