TONOS Care en Value-based Healthcare

4 mei 2021

Value-based Healthcare, een concept van van Harvard-professors Michael Porter en Elisabeth Teisberg, wordt wereldwijd toegepast en draait om het behalen van betere resultaten in de zorg. De naam Value-based Healthcare zegt het al: het gaat om waardecreatie. Daarbij wordt een balans gezocht tussen meerwaarde en kosten (niet alleen financieel). Wereldwijd worden nationale zorgsystemen verbeterd op basis van Value-based Healthcare principes.

TONOS Care zet de nieuwste, bewezen technologie in om meerwaarde te creëren en voldoet als een van de weinige softwarebedrijven in de zorg aan de criteria van value-based healthcare.

1. De waarde die wordt gecreëerd is betekenisvol voor gebruikers van huidige planningsoplossingen in de zorg [gebruiksvriendelijk, snel, nauwkeurig, legitiem, transparant]
2. De gecreëerde waarde is superieur aan de huidige (allen niet-slimme) oplossingen van concurrenten [kortere wachttijden, prettiger diensten, lagere kosten]
3. Met TONOS Care kunnen (ook) in kleine stapjes betere uitkomsten worden gecreëerd, waarbij nog steeds het vervangen van huidige software / werkwijzen te rechtvaardigen is.
4. De meerwaarde die TONOS Care oplevert, is niet alleen in het voordeel van degenen die nu al werken met systemen voor capaciteitsmanagement en roosteren [cliënten, zorgprofessionals en de zorgorganisaties profiteren ook]
5. De meerwaarde voor nieuwe gebruikers gaat niet ten koste van de belangen degenen die al met (oude) planningssoftware werken [het werk wordt juist prettiger en professioneler]
6. Het gebruik van TONOS Care levert zorgorganisaties nieuwe kansen op om meerwaarde te creëren en rechtvaardigt daarmee de inzet van bedrijfsmiddelen [de data in de tool is van de zorgorganisaties en die worden niet gehinderd om daar nieuwe, nuttige dingen mee te doen]
7. Ieder aspect van de waarde die de inzet van TONOS Care oplevert, correleert met betere kwaliteit van zorg voor cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg [kortere wachttijden, betere voorspelbaarheid van de zorg en de mogelijkheid om meer aandacht te krijgen]

Pittige criteria, maar de zorg is het waard.
Neem met minder geen genoegen.

Meer weten? Contacteer Martijn Rademakers via m.rademakers@tonos-care.nl

Andere berichten