Succesvolle kick-off implementatieproject TONOS Care planningstool

22 maart 2019

Planners/roosteraars van Careyn, Siza, ZZG en Pleyade gingen op 22 maart met elkaar en met TONOS Care om tafel om ideeën, wensen en good practices uit te wisselen voor een zo gebruikersvriendelijk mogelijke bediening (user interface) van de TONOS Care planningstool voor zorgteams. Na afloop was er een rondleiding door het Mock-Up gebouw van Academy Het Dorp in Arnhem. De bijeenkomst kan gerust een groot succes worden genoemd.

TONOS Care rondt de ontwikkeling van de nieuwe planningstool in april af. In het traject daar naartoe zullen de betrokken planners/roosteraars worden geraadpleegd. Daarna volgt een eerste implementatie van de planningstool bij geselecteerde teams van de betrokken zorgorganisaties.

Interesse om aan te haken? Neem dan contact op met projectleider Martijn Rademakers via m.rademakers@tonos-care.nl

Andere berichten