SER delegatie toont bij verkenning rond zorgkosten interesse in TONOS Care

23 juni 2019

Op 29 mei brachten leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER een bezoek aan Academy Het Dorp (AHD). TONOS Care, als in-house company, mocht op warme belangstelling rekenen

Vertegenwoordigers van FNV, CNV VCP, VNO-NCW MKB-Nederland, LTO en onafhankelijke kroonleden uit de wetenschap waren aanwezig. Het bezoek van de SER delegatie was onderdeel van een verkenning naar de ontwikkeling van de uitgaven voor de zorg op langere termijn. Dit op verzoek van de Minister van VWS, Hugo de Jonge.

Omdat TONOS Care niet alleen wachttijden voor cliënten verkort en zorgprofessionals ontzorgt, maar ook de kosten voor de planning van dienstroosters aanmerkelijk verlaagt, kreeg de presentatie over de planningstool veel aandacht.

Andere berichten