Onderzoeksresultaten implementaties TONOS Care planningstool positief

31 januari 2020

De onderzoeks-unit van Academy Het Dorp heeft samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar implementaties van de TONOS Care planningstool bij verschillende zorgorganisaties. De resultaten zijn positief en zeer leerzaam.

De betrokken zorgorganisaties laten een wisselend beeld zien in de aanpak die zij prefereren: de een top-down implementeren, de ander bottom-up, weer een ander hanteerde een mix van beiden. Ook: de een wilde eerst uitgebreid ‘droogzwemmen’ met de tool, terwijl de ander recht op het doel af ging: meteen met de tool aan de slag . Ook zijn er sterke verschillen in de mate waarin zorgorganisaties zelf de implementaties ter hand willen nemen of dit over willen laten aan een derde partij.

Het mooiste compliment voor TONOS Care kwam van een zorglocatie waar eerst sceptisch tegen ‘weer nieuwe software’ werd aangekeken. Na een eerste team draaiend te hebben gekregen (eerst een paar weken experimenteren met de tool, daarna ingebruikname), kwam de vraag van een ander team om de tool ook te mogen gaan gebruiken. Zien is geloven, blijkt wel.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten zal TONOS Care vaker met gespecialiseerde implementatiepartners en ook softwarepartners gaan werken. Zo kan TONOS Care zelf een supergespecialiseerd bedrijf blijven die de slimste planningstools voor de langdurige zorg maakt.

Namens het TONOS Care team: dank aan de onderzoekers en alle deelnemers!

Andere berichten