Meer zorgbehoevende ouderen dan verwacht. Scenario: 22.206 ouderen die geen zorg kunnen krijgen in 2025.

23 januari 2021

De Nederlandse zorgkantoren hebben in december 2020 samen het aantal hulpbehoevende ouderen voor de komende jaren in kaart gebracht. Hiermee geven ze een belangrijk overzicht van de grijze golf – of beter: tsunami – die op de ouderenzorg afkomt.

“Ik denk dat als we deze cijfers niet hadden geweten, we een mentaal rustigere kerst hadden gehad”, zegt een van de betrokkenen. “Het zijn meer zorgbehoevende ouderen dan we hadden verwacht.”

Om te voorkomen dat het ‘2025 scenario’ werkelijkheid wordt, met 22.206 ouderen die dan geen zorg kunnen krijgen waar zij recht op hebben, zijn tal van initiatieven gestart en onderweg. De aanbodzijde (zorg op maat, preventie, etc.) krijgt veel aandacht. Men realiseert zich echter dat dit niet voldoende is. Ook de organisatie heeft aandacht nodig.

TONOS Care helpt om de zorgvraag veel beter af te stemmen op de zorgcapaciteit dan nu de praktijk is en helpt het werkplezier van zorgprofessionals te vergroten. Met dezelfde capaciteit kan veel meer zorg geleverd worden. Zo helpt TONOS Care organisaties in de ouderenzorg om de impact van de grijze golf beter op te vangen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.
m.rademakers@tonos-care.nl

Andere berichten