HPP Round Table Thuiszorg: TONOS Care maakt langere diensten mogelijk

2 november 2022

Perfect georganiseerde Roundtable Thuiszorg door Stichting Het Potentieel Pakken. Veel ideeën, ervaringen, presentaties en good practices.

Kern: gespannen arbeidsmarkt. Grotere contracten voor zorgmedewerkers zijn belangrijk en mogelijk.
Daarvoor zijn langere diensten gewenst en noodzakelijk.

TONOS Care laat zien dat dit met haar AI-gedreven app voor capaciteitsplanning (Dienstenrooster/Blauwdruk/Bezettingseis, plus real-time Dagsturing) efficiënt en cliëntvraag-vriendelijk gerealiseerd kan worden. Cliënten blij, zorgmedewerkers tevreden, zorginstelling in de groene cijfers.

#ai #zorgcapaciteit #planning #dagsturing

Andere berichten