Consortium met TONOS Care start met Topsectoren Onderzoek naar (Zorg)logistiek

3 juni 2021

TONOS Care is trots op haar deelname aan het consortium met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), TNO en Nederlands meest innovatieve zorgorganisatie Carinova.
Na een zware selectieprocedure door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dit consortium de Accelerator 2020 subsidie gehonoreerd gekregen.

Wij gaan van start met onderzoek en kennisbenutting rond zorglogistieke vraagstukken en impactonderzoek naar het gebruik van geavanceerde algoritmen door zorgorganisaties voor het oplossen van capaciteitsvraagstukken. Voor de langdurige zorg betekent dit broodnodige aandacht en oplossingskracht voor nijpende vraagstukken over tekorten aan zorgpersoneel, kwaliteit en kostenbeheersing.
Eerder onderzoek laat zien dat hier veel te bereiken valt.

Het Accelerator 2020 onderzoek richt zich op de thuiszorg.
Voor de intramurale zorg zijn slimme zorglogistieke oplossingen al bij verschillende zorgorganisaties in gebruik.
Dit levert prettiger diensten op, efficiencywinst en een hogere kwaliteit van de geleverde zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met TONOS Care via m.rademakers@tonos-care.nl

Andere berichten