22.800 nieuwe zorgmedewerkers aangemeld, 2800 geplaatst. Dat kan veel beter.

4 januari 2021

De VWS-commissie Werk in de Zorg heeft deze mismatch tussen vraag en aanbod bestudeerd en komt met het advies om ‘helder afgebakende werkpakketten te maken’. Daar kunnen mensen dan meteen mee aan de slag, is de gedachte. Helaas is dit te kort door de bocht.

Zolang de vraagzijde niet goed in beeld is, zal sleutelen aan de aanbodzijde (te) weinig effect hebben. Dat is zonde. Een belangrijk onderdeel van het op te lossen probleem is de beschikbaarheid van werkroosters die gemaakt zijn op basis van de werkelijke zorgvraag. Anders blijft het hollen en stilstaan. Anders blijft de mismatch tussen zorgvraag enerzijds en het anderzijds het aanbod van zorgprofessionals met verschillende vaardigheden, bevoegdheden en beschikbaarheid.

TONOS Care heeft bewezen hiermee te kunnen helpen: zorgorganisaties die de slimme, AI-gedreven dienst gebruiken, hebben roosters die kloppen en ook real-time inzicht in de precieze behoefte aan zorgprofessionals. Bovendien levert het betere zorg voor cliënten op, fijnere werkroosters voor de zorgprofessionals. Ook blijken keer op keer minder zorgprofessionals nodig te zijn om alle benodigde zorgtaken uit te voeren. Dat is het resultaat van innovatie met en voor zorgorganisaties in de afgelopen jaren.

Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Rademakers voor nadere info, referenties en/of een demo.
m.rademakers@tonos-care.nl
We helpen graag.

Andere berichten