TONOS is de digitale tool die ondersteuning biedt bij het slim inzetten van de beschikbare personele capaciteit in de zorg. Onze tools dragen bij aan het op een efficiënte wijze kunnen leveren van de juiste zorg op het juiste moment.

In Nederland wonen zo’n 130.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis verdeeld over meer dan 2000 locaties. Bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis zijn langdurig afhankelijk van zorg bij onder meer het opstaan, naar bed gaan, persoonlijke hygiëne, aan- en uitkleden, eten en het toedienen van medicatie. Om het voor bewoners mogelijk te maken om hun leven te leiden zoals zij dat willen, is het cruciaal dat de benodigde zorg zoveel mogelijk op het door hen gewenste tijdstip wordt geleverd.

In de praktijk blijkt dit lastig te realiseren. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de zorg tijdig te kunnen leveren. Deels door druk op de budgetten, en steeds vaker door personeelstekorten. In de huidige situatie kost het maken en aanpassen van basisroosters veel tijd die daardoor niet aan de cliënten besteed kan worden. Werkroosters worden in de praktijk vaak nog handmatig gemaakt zonder inzicht in de werkelijke zorgvraag. Dit kan slimmer!

TONOS screenshot input

Met de TONOS-applicatie wordt het mogelijk om op een eenvoudige en snelle wijze te komen tot een optimaal basisrooster. Wij hebben een speciaal algoritme ontwikkeld, dat rekening houdt met zowel de vaak voorkomende, als de fluctuerende elementen in de zorg. Alle mogelijke scenario's worden verwerkt in ons algoritme en dit zorgt ervoor dat er een efficiënt en duidelijk rooster gemaakt wordt.

Geen gaten meer in de planning, met als gevolg minder onnodig personeelstekort of -overschot, tevreden cliënten door snelle, goede zorg en zorgprofessionals die minder werkdruk en meer positieve feedback ervaren. Toch is de TONOS-tool zelf simpel en zeer gebruikersvriendelijk.

 

Bent u geïnteresseerd om TONOS aan te schaffen voor uw zorginstelling? Of ziet u mogelijkheden en wilt u meer informatie? Dat kan!

 

zorg2